Smluvní podmínky

Purefabriq

- Smluvní podmínky -

1.Tímto udělujete souhlas společnosti PURE FABRIQ s.r.o., se sídlem PURKYŇOVA 65,56802 SVITAVY, IČ: 06839240, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104591. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: – jméno a příjmení – e-mail – telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem reakce na poptávku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím Google cookies Google Analytics Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. 2 roky jde o cookie vytvořenou GA systémová Souhlas s využíváním cookies (cookieAccept) Cookies, do které se uloží souhlas návštěvníka webu s užíváním cookies 5 let Informace o souhlasu s využíváním cookies

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnost PURE FABRIQ s.r.o., se sídlem PURKYŇOVA 65,56802 SVITAVY.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – na přenositelnost údajů, – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.